GroenLinks Heerenveen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 gemeente Heerenveen


Stem op 21 maart 2018 op GroenLinks!

 

Eerlijk delen in een groene wereld 
Eerlijk delen in een groene wereld. Dat is voor mij een belangrijk doel en motivatie in de politiek. Ik vind het belangrijk dat alle mensen mee kunnen doen. Dat iedereen kansen krijgt. Kortom: eerlijk delen van kennis, macht en inkomen, zoals dat vroeger zo mooi werd gezegd.

Opkomen voor mensen!
Mensen die het moeilijk hebben of in de hoek zitten waar de klappen vallen, denk bijvoorbeeld aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld of kinderen die door diverse omstandigheden niet de kansen krijgen die ze verdienen, moeten kunnen rekenen op de steun van GroenLinks. Een goed pakket aan voorzieningen, zoals onderwijs, betaalbare gezondheidszorg (WMO), kinderopvang, veilige en schone woonwijken, vormen belangrijke voorwaarden voor een vrije en sociale samenleving. Waar ieder mens tot zijn recht kan komen. Maar het opkomen voor mensen betekent niets als we tegelijkertijd niet ook opkomen voor een schoon milieu.

Groene erergie
De klimaatverandering heeft drastische gevolgen voor alle mensen op onze planeet. We moeten af van fossiele brandstoffen en massaal overschakelen naar groene energie. Bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen. De gemeente kan hierbij een goede stimulator zijn. Het ondersteunen van lokale energiecoöperaties bijvoorbeeld, kan daarbij goed helpen.

Een sterke sociale en groene politiek is hard nodig 
GroenLinks kan daar vorm aan geven. Samen met alle inwoners van onze gemeente. Daarom zet ik me met enthousiasme in voor de doelstellingen van mijn partij. Ik hou van debatteren. Liefst op het scherp van de snede. Maar we spelen op de bal. Niet op de persoon. Wat dat betreft heeft Heerenveen een sportieve traditie die we hoog moeten houden. In hou ook van lekker eten en drinken. Het liefst maak ik zoveel mogelijk gebruik van biologische streekproducten. In Friesland worden enorm veel mooie en goede landbouwproducten gemaakt!